Nyheter fra Facebook


Grorud trafikkskole avvikler driften, ultimo 2017. Metro trafikkskole, Grorud følger deg opp videre!

Grorud trafikkskole har valgt å avslutte driften etter 17 fine år på Grorud senter. Våre elever som enda ikke har fullført opplæringen og fått sitt førerkort, bes ta kontakt med Metreo trafikkskole i Bergensveien 2 e (Grorud senter). De vil gjennomføre det som eventuelt mangler av opplæringen og framstille deg for prøve på trafikkstasjonen.

Ved¨å ringe 90 88 40 32 vil dere få kontakt med Metro trafikkskole direkte. Elever som ønsker¨å starte opplæring vil som tidligere få kontakt med Alf på telefon
22 25 28 50 / 47 39 51 90 eller post@grorudtrafikkskole.no. Der treffer du han fortsatt i noen uker til.
 
Copyright 2017 Grorud trafikkskole as. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS