Trafikant i mørket

Trafikant i mørket gjennomføres i tiden medio oktober til sommertiden etableres på våren. Vårt kurs er på 4 undervisningstimer og består av innledende teori i klasserom, ca. 15 minutter. Deretter kjører lærer til øvingsområdet med påfølgende demonstrasjon av risikoopplevelser relatert til kjøring i mørket.
     Etter å ha gjennomført en kjøredel, med elevene som veiledere på lysbruk og valg av forbikjøring, avvikles en halv times refleksjon rundt det vi har vært med på og opplevelsene rundt det, nå i skolens klasserom. Betales med kort eller kontant. Varighet: 4 undervisningstimer (avvikles ikke i tiden primo april - medio oktober måned) Pris kr 1500,–. Kurset er obligatorisk for alle førerkortkandidater. Nye kurs, send din interesse!
(Ingen funnet)
Copyright 2018 Grorud trafikkskole as. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS