Trafikalt grunnkurs (TGK)

Trafikalt grunnkurs er første trinn i all førerkortopplæring. Før du kan øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs.
 
(Ingen funnet)
Copyright 2018 Grorud trafikkskole as. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS