Ledsagerkurs

Alle ser nytten av å øvelseskjøre mest mulig. Nytten blir enda større når den du øver med har gått på ledsagerkurs. På kurset lærer ledsageren å instruere om de riktige tingene på riktig måte og får råd om hvordan dere legger opp øvingskjøringen for å nå målene. Kursene arrangeres hvert kvartal, så fremt det er nok deltakere.

Husk: For å være ledsager ved privat øvelseskjøring må du være 25 år og ha hatt førerkort sammenhengende de siste 5 år.

Varighet: 4 timer
Pris kr 2 500,–.
Kurset er ikke obligatorisk.

(Ingen funnet)
Copyright 2018 Grorud trafikkskole as. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS