Frivillig teorikurs, 12 undervisningstimer

De som tar det frivillige teorikurset består teoridelen til førerprøven lettere ved første forsøk. Det viser seg at elevene fra teorikurset som regel trenger færre kjøretimer. Kursene avvikles etter behov og etterspørsel.

Kurset går over 3 kvelder, og innholdet følger skolens læreplan, teoretisk del, som vist her i kortversjon.

Kveld 1
Vegtrafikkloven. trafikkregler, fartstilpassning, vikeplikt, oppmerking, plassering og skilt.
Dette relatert til kjøring i trafikktett område.

Kveld 2
Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø. Eier og brukerens ansvar for kjøretøyets stand og bruk.
Økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell. Rygging, vending og parkering.
Sikkerhetskontroll av bilen.

Kveld 3
Forberedelse til teoretisk førerp
(Ingen funnet)
Copyright 2018 Grorud trafikkskole as. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS