Førstehjelpskurs

Informasjon om kurs i Førstehjelp (TGK)

Alle førerkortkandidater må ha gjennomført førstehjelpskurs etter Vegdirektoratets læreplan.
Dette må være etablert før avvikling av den praktisk førerprøven.

Kurset er på 4 undervisningstimer ved vår trafikkskole og består av følgende deler:
Del 5: Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
Del 6: Tiltak ved trafikkulykke

Kursene våre er av flere deltakere omtalt som faglig solide, helhetlig teoridel, med en tankevekkende praktisk øving på ulykkesplass.

Varighet: 4 undervisningstimer.  Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort!

Pris kr 800,–.
(Ingen funnet)
Copyright 2018 Grorud trafikkskole as. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS